+91-8750045132  admissions@global.krmangalam.com                                           
+91-8750045132  admissions@global.krmangalam.com                                           

MEET YOUR TEACHER

Arti Gaur
Ayushi Kapoor
Harpreet Kaur
Manju Handa
Neelam Oberoi
Neha Malik
Pooja Khuraniya
Priyanka Arora
Richa Malik
Sanya Sinha
Shailendra Gaur
Shikha Narula
Surbhi Khanna
Vasundhra Singh
chairman2
SANDEEP KAUR
chairman2
ABHA HANSPAL
X